Занимљивости

 

Наслов: Ђелимарковића вила у Врњачкој Бањи
Новине:  Нова искра 1900-03-16
Опис: Фотографија Ђелимарковића виле у Врњачкој Бањи
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Наслов: Врњачка Бања од др. Ђ. П. Јовановића
Новине: Просветни гласник 1900-07-01
Опис: Врњачка Бања
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Наслов: Из народа: Врњачка Бања
Новине: Правда 1905-05-14
Опис: Допис против Врњачке Бање
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Наслов: Из Врњачке Бање
Новине: Правда 1908-07-27
Опис: Писмо из Врњачке Бање
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Наслов: Утисци из Врњачке Бање
Новине: Време 1925-06-14
Опис: Утисци из Врњачке Бање
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Наслов: Чудна глувонема лепотица у Врњцима која свакоме предсказује будућност и погађа прошлост
Новине: Време 1926-07-22
Опис: У Врњачкој Бањи живи глувонема лепотица - пророчица
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Наслов: У Београду је основано Друштво пријатеља Врњачке Бање
Новине: Време 1933-12-31
Опис: У Београду је основано Друштво пријатеља Врњачке Бање
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Наслов: Болести које се лече у Врњачкој Бањи
Новине: Правда 1934-08-01
Опис: Болести које се лече у Врњачкој Бањи
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Наслов: Врњачка Бања на кратким таласима
Новине: Време 1936-07-19
Опис: Врњачка Бања на кратким таласима
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Наслов: Занимљив уводник "Хрватског дневника" поводом једног малог огласа из Врњачке Бање
Новине: Време 1940-05-31
Опис: У "Хрватском дневнику" објављен занимљив чланак повдом огласа о лепотама Врњачке Бање
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Наслов: Књиге и листови
Новине: Време 1940-11-30
Опис: Приказ књиге "Врњачка Бања у реци и слици"
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.